Game thủ: No1

Thông tin game thủ

Sinh ngày: 1-6-1996

Clan đang thi đấu: AOE Nghệ An

Quê quán: Nghệ An

Sở trường: solo Random, Shang, Assyrian

Sở đoản:

 

Game thủ: No1

THAY ĐỔI BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU MỚI CỦA VEC
THÔNG BÁO THAY ĐỔI  BỘ LOGO NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU MỚI CỦA VEC TV   Trong một doanh...