Game thủ: BiBi

Thông tin game thủ

Sinh ngày: 28-1-1996

Clan đang thi đấu: BiBi AoE Club

Quê quán: Hà Nội 

Sở trường: solo Random, Shang, Assyrian, 44 Random

 

Game thủ: BiBi

Cập nhật lịch thi đấu ngày 2 AoE Bé Yêu Cúp 2022, chờ đợi nội dung 22 cung chém
Ngày thi đấu đầu tiên AoE Bé Yêu Cup 2022 đã kết thúc với nhiều kết quả thú...
Cập nhật kết quả ngày thi đấu thứ 13 AoE Hà Nội Open 10 Championship 2021: Chung kết...
Ngày hôm qua  AoE Hà Nội Open 10 Championship 2021 đã diễn ra ngày thi đấu thứ...
Cập nhật kết quả ngày thi đấu thứ 12 AoE Hà Nội Open 10 Championship 2021: Đi tìm...
Ngày hôm qua, AoE Hà Nội Open 10 Championship 2021 đã diễn ra ngày thi đấu thứ 11 và...
Cập nhật kết quả ngày thi đấu thứ 11 AoE Hà Nội Open 10 Championship 2021: Lượt đấu...
Ngày hôm qua AoE Hà Nội Open 10 Championship 2021 đã diễn ra ngày thi đấu thứ 10 và...
Cập nhật kết quả ngày thi đấu thứ 10 AoE Hà Nội Open 10 Championship 2021: Nghệ An...
Ngày hôm qua AoE Hà Nội Open 10 Championship 2021 đa diễn ra ngày thi đấu thứ 9 và...
Lịch thi đấu và kết quả ngày 9 AoE Hà Nội Open 10 Championship 2021: 44 Random và những...
Ngày hôm qua AoE Hà Nội Open 10 Championship 2021 đã diễn ra ngày thi đấu thứ 8 và...
Lịch thi đấu và kết quả ngày 8 AoE Hà Nội Open 10 Championship 2021: Tiếp tục cuộc...
Ngày hôm qua AoE Hà Nội Open 10 Championship 2021 đã diễn ra ngày thi đấu thứ 7 và...
Lịch thi đấu và kết quả ngày 7 AoE Hà Nội Open 10 Championship 2021: Khởi tranh 44 Random,...
Ngày hôm qua, AoE Hà Nội Open 10 Championship 2021 đã diễn ra ngày thi đấu thứ 6. Đây...
Lịch thi đấu và kết quả ngày 6 AoE Hà Nội Open 10 Championship 2021: Những cuộc đối...
Ngày hôm qua, AoE Hà Nội Open 10 Championship 2021 đã diễn ra ngày thi đấu thứ 5 và...
Lịch thi đấu và kết quả ngày 5 AoE Hà Nội Open 10 Championship 2021: Khởi tranh thể...
Ngày hôm qua  AoE Hà Nội Open 10 Championship 2021 đã diễn ra ngày thi đấu thứ...
Lịch thi đấu và kết quả ngày 3 AoE Hà Nội Open 10 Championship 2021: Tiếp tục cuộc...
Cùng chúng tôi điểm qua ngày thi đấu thứ 3 AoE Hà Nội Open 10 Championship 2021, nơi chứng...
Lịch thi đấu và kết quả ngày 2 AoE Hà Nội Open 10 Championship 2021: Chờ đợi những...
Ngày hôm nay AoE Hà Nội Open 10 Championship 2021 đã diễn ra ngày thi đấu đầu tiên...