Chuyện Tình AOE

Hôm qua ra nét chăn hàng
Chẳng may anh gặp phải nàng đang chơi
Cầm cung đi dạo khắp nơi
Khi thì bắn ruộng lúc xơi đào vàng
Thấy thích anh cũng bắt quàng
Vào room cùng đội của nàng xem sao
Với gà mình cũng trình cao
Vừa đánh vừa chỉ rằng tao với mày
Nào ngờ bài tù vãi chày
Time luôn 1x vì đày đọa nhau
Nàng bực nàng chat mi tau
Làm anh tuy nhịn nhưng đau trong lòng
Trận sau anh cố gánh gồng
Thắng được 1 phát như phồng tôm kia
Nàng thích lắm kêu hia hia
Bơm đồ em nhé em đì hết luôn
Uh thì lòng cũng hết buồn
Trận nào anh cũng đi buôn thực vàng
Cuối ngày nàng cũng xốn xang
Cũng cho facebook của nàng cho anh
Làm quen xin số rất nhanh
Hẹn lần sau nhé cùng tranh lên đời
Thời gian thấm thoắt đưa thoi
Nàng quen anh cũng nhận lời yêu anh
Đâu ngờ đời thói đổi nhanh
Nàng chán cổ đại thích anh khác rồi
Liên minh huyền thoại ăn chơi
Nạp thẻ, nạp code đã đời cho em
Anh thì chưa được cái tem
Em lặn đi mất lòng thêm thật buồn
Đành thôi kết thúc tình buồn
Làm bài ca hát đang cuồng trên face
Đành làm 1 phát mặt dầy
Đòi quà 1 phát lòng đầy đớn đau
Xin chừa cho tới mai sau…

Bình luận